Ετικέτες

Εάν θέλετε να στείλετε ένα πακέτο ή να διαχειριστείτε τους φακέλους, και τις σημειώσεις σας, επιλέξτε ετικέτες που άμεσα θα ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη της επιχειρήσης ή του καταστηματός σας.